המחשבונים
של Rהון

יש לך ראש טוב שמתכנן את העתיד, כאן אפשר לחשב את זה
בצורה המדויקת.

המחשבונים האיכותיים של Rהון הינם יחידים מסוגם בכל רחבי הרשת ולמעשה אין להם כל מתחרה.

הם מחשבים את כל הנתונים שתרצו לדעת בתחומי הקרנות וההשקעות, עד הפרט הקטן ביותר, לדוג’:

במחשבון חיסכון לכל ילד תזהו שהמחשבון מחשב גם את המענקים שביטוח לאומי מוסיף בגיל בר מצוה, 18 ו21!

עוד דוגמה: במחשבון השקעות אפשר לחשב כמה מס ריאלי עליך לשלם. כלומר: המחשבון מקזז הוצאות ואינפלציה!

המחשבונים ידידותיים ונוחים מאוד לשימוש.

רק לא לשכוח- המחשבונים לא מבטיחים את התשואה. אחרי הכול, גם פה כמובן צריך סייעתא דשמיא.

כדאי להשתמש במחשבונים עד תום,
הרווח כולו שלכם!

.

.

.

מחשבון פנסיה​

השוואת קרנות פנסיה

מחשבון השקעות

מחשבון השתלמות

מחשבון חיסכון לכל ילד

מחשבון נדל"ן

המחשבונים
אומדים עבורך:

תשואה

הפקדות

דמי ניהול

קצבה

כדאיות

מס ריאלי