כשרות והלכה

אצלינו יודעים שלפני הכל חשוב לך לא להתפשר על הלכה.

חשוב לך עתיד מאושר.

לפניך טבלאות כשרות מפורטות בהשקעות,
הטבלאות מקיפות את ההיבטים של ההלכה בנושא ופסקים של הרבנים השונים,
וכל מה שהמשקיע החרדי צריך ורוצה לדעת.

קטגוריהחברהקרן/קופהמספרכשרותתשואה
פנסיהאינפיניטיפאסיבי מדדי מניות14040תשואה כהלכהתשואה
פנסיהאינפיניטיהלכה14042תשואה כהלכהתשואה
פנסיהאינפיניטיS&P 50014054תשואה כהלכהתשואה
פנסיהאלטשולר שחםהלכה9760תשואה כהלכהתשואה
פנסיהאלטשולר שחםS&P 50014850תשואה כהלכהתשואה
פנסיהאלטשולר שחםפאסיבי מדדי מניות13819תשואה כהלכהתשואה
פנסיההפניקסהלכה9984בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיההפניקסS&P 50013335תשואה כהלכהתשואה
פנסיההראלהלכה2173גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיההראלS&P 50013415גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהכללהלכה2004בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהכללS&P 50013347בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהמיטב דשהלכה2156גלאט הון, בד"ץ העדה"ח, הרב אריה דבירתשואה
פנסיהמיטב דשS&P 50013260גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהמנורהS&P 50013887בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהמנורהפאסיבי מדדי מניות13350בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהמנורההלכה2182גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהמגדלהלכה2112בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיהמגדלS&P 50013572תשואה כהלכהתשואה
פנסיהמגדלפאסיבי מדדי מניות14929תשואה כהלכה
פנסיה כלליתאינפיניטיפאסיבי מדדי מניות14048תשואה כהלכה
פנסיה כלליתאינפיניטיS&P 50014058תשואה כהלכה
פנסיה כלליתאינפיניטיהלכה14049תשואה כהלכה
פנסיה כלליתאלטשולר שחםהלכה13212תשואה כהלכהתשואה
פנסיה כלליתאלטשולר שחםS&P 50014854תשואה כהלכה
פנסיה כלליתאלטשולר שחםפאסיבי מדדי מניות13820תשואה כהלכהתשואה
פנסיה כלליתהפניקסS&P 50013465תשואה כהלכהתשואה
פנסיה כלליתהראלS&P 50013424גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיה כלליתהראלהלכה13684בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיה כלליתכללS&P 50013348בד"ץ העדה החרדית
פנסיה כלליתמיטב דשהלכה2159בד"ץ העדה החרדית, הרב אריה דבירתשואה
פנסיה כלליתמיטב דשS&P 50013285גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיה כלליתמנורהS&P 50013875בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיה כלליתמנורהפאסיבי מדדי מניות13352בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיה כלליתמגדלהלכה2149בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פנסיה כלליתמגדלS&P 50013627תשואה כהלכהתשואה
פנסיה כלליתמגדלפאסיבי מדדי מניות14930תשואה כהלכה
קופת פנסיונריםהראלהלכה8806גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםהראלהלכה12028גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםהראלהלכה13685בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםכללהלכה9650בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםכללהלכה12176בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםמיטב דשהלכה12966גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםמיטב דשהלכה13286בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםמגדלהלכה8603בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםמגדלהלכה8604בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת פנסיונריםמגדלהלכה12146בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותאינפיניטימניות בחו"ל1537תשואה כהלכהתשואה
השתלמותאיפיניטיפאסיבי מדדי מניות14921תשואה כהלכה
השתלמותאיפיניטיS&P 50014920תשואה כהלכה
השתלמותאלטשולר שחםאג"ח ממשלות1399תשואה כהלכה, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותאלטשולר שחםהלכה12256תשואה כהלכהתשואה
השתלמותאלטשולר שחםאג"ח ממשלות1399תשואה כהלכהתשואה
השתלמותאלטשולר שחםS&P 50014862תשואה כהלכהתשואה
השתלמותאלטשולר שחםפאסיבי מדדי מניות14863תשואה כהלכהתשואה
השתלמותהפניקסאג"ח ממשלת ישראל, שקלי715בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותהפניקסהלכה9528בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותהפניקסS&P 50013264תשואה כהלכהתשואה
השתלמותהראלמסלול כהלכה1523גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותהראלS&P 50013502גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותכללהלכה1534בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותכללS&P 50013342בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמגדלהלכה2048בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמגדלS&P 50014668תשואה כהלכהתשואה
השתלמותמגדלפאסיבי מדדי מניות14945תשואה כהלכה
השתלמותמוראג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד8702בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמוראג"ח ממשלת ישראל, שקלי8703בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמורכספי8705בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמורS&P 5009451בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמיטב דשS&P 50013245גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמיטב דשהלכה768גלאט הון, בד"ץ העדה"ח, הרב אריה דבירתשואה
השתלמותמנהלהלכה14156גלאט הוןתשואה
השתלמותמנורהS&P 50013873בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמנורההלכה13869גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותמנורהאג"ח ממשלת ישראל1408בד"ץ העדה החרדיתתשואה
השתלמותעגורהלכה - תיכון8394גלאט הוןתשואה
השתלמותעגורהלכה - תיכון מקוצר8395גלאט הוןתשואה
השתלמותלעובדי מדינהלעובדי מדינה11414גלאט הוןתשואה
השתלמותרוםהלכה13231גלאט הוןתשואה
חיסכון לכל ילדאינפיניטיהלכה11914תשואה כהלכה, גלאט הון(*)תשואה
חיסכון לכל ילדאלטשולר שחםהלכה11328תשואה כהלכהתשואה
חיסכון לכל ילדהפניקסהלכה11335בד"ץ העדה החרדיתתשואה
חיסכון לכל ילדהראלהלכה9555גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
חיסכון לכל ילדמגדלהלכה9895בד"ץ העדה החרדיתתשואה
חיסכון לכל ילדמורהלכה9113בד"ץ העדה החרדיתתשואה
חיסכון לכל ילדמיטב דשהלכה11388גלאט הון, בד"ץ העדה"ח, הרב אריה דבירתשואה
חיסכון לכל ילדמנורההלכה11320בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהאינפיניטיהלכה12540תשואה כהלכהתשואה
קופת גמל להשקעהאיפיניטיS&P 50014923תשואה כהלכה
קופת גמל להשקעהאיפיניטיפאסיבי מדדי מניות14924תשואה כהלכה
קופת גמל להשקעהאלטשולר שחםהלכה12257תשואה כהלכהתשואה
קופת גמל להשקעהאלטשולר שחםS&P 50014865תשואה כהלכהתשואה
קופת גמל להשקעהאלטשולר שחםפאסיבי מדדי מניות14864תשואה כהלכהתשואה
קופת גמל להשקעההפניקסS&P 50013250תשואה כהלכה, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעההראלהלכה8523גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעההראלS&P 50013414גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהכללהלכה7994בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהכללS&P 50013344בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמגדלהלכה7937בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמוראג"ח ממשלת ישראל, צמוד, 5-107961בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמוראג"ח ממשלת ישראל, שקלי7962בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמורמסלול כספי7963בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמורS&P 5007958בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמיטב דשS&P 50013259גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמיטב דשהלכה7863גלאט הון, בד"ץ העדה"ח, הרב אריה דבירתשואה
קופת גמל להשקעהמנורההלכה8716גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמנורהS&P 50013874בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמנורהפאסיבי מדדי מניות13353בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמגדלהלכה7937בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמל להשקעהמגדלS&P 50013563תשואה כהלכהתשואה
קופת גמל להשקעהמגדלפאסיבי מדדי מניות14943תשואה כהלכה
קופת גמלאינפיניטיאג"ח ממשלת ישראל1209תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלאינפיניטימניות בחו"ל1536תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלאינפיניטימשולב סחיר14331תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלאינפיניטימדדים גמיש14332תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלאינפיניטיS&P 50014919תשואה כהלכה
קופת גמלאלטשולר שחםאג"ח ממשלות1395תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלאלטשולר שחםהלכה2017גלאט הוןתשואה
קופת גמלאלטשולר שחםאג"ח ממשלות1395בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלאלטשולר שחםS&P 50014858תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלאלטשולר שחםפאסיבי מדדי מניות989תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלהפניקסאג"ח ממשלת ישראל, שקלי9906בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלהפניקסS&P 50013263תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלהראלמסלול כהלכה1524גלאט הוןתשואה
קופת גמלהראלS&P 50013501גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלכללהלכה1533בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלכללS&P 50013343בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמגדלS&P 50013565תשואה כהלכהתשואה
קופת גמלמוראג"ח ממשלת ישראל, צמוד, 5-108696בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמוראג"ח ממשלת ישראל, שקלי8697בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמורמסלול כספי8699בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמורS&P 5009452בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמיטב דשהלכה767גלאט הון, בד"ץ העדה"ח, הרב אריה דבירתשואה
קופת גמלמיטב דשS&P 50013246גלאט הון(*), בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמנורהאג"ח ממשלת ישראל1344בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמנורההלכה9795בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמנורהS&P 50013946בד"ץ העדה החרדיתתשואה
קופת גמלמנורהפאסיבי מדדי מניות13356בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןהפניקסמסלול מתמחה הלכה למקבלי קצבה9591בד"ץ העדה החרדית
פוליסות חיסכוןאיילוןהלכה2251גלאט הוןתשואה
פוליסות חיסכוןהפניקסהלכה9586בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןהפניקסS&P 5009554תשואה כהלכה, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןהפניקסהלכה9602בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןהראלאג"ח ממשלת ישראל177בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןהראלS&P 50013434גלאט הון(*)תשואה
פוליסות חיסכוןכללS&P 50013346בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןכללהלכה205בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןמגדלהלכה185בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןמגדלS&P 50013625תשואה כהלכהתשואה
פוליסות חיסכוןמגדלפאסיבי מדדי מניות14925תשואה כהלכה
פוליסות חיסכוןמנורהאג"ח ממשלת ישראל180בד"ץ העדה החרדיתתשואה
פוליסות חיסכוןמנורההלכה184בד"ץ העדה החרדיתתשואה
ביטוח מנהליםאיילוןהלכה2251גלאט הון, בד"ץ העדה החרדיתתשואה
ביטוח מנהליםהפניקסהלכהבד"ץ העדה החרדית
ביטוח מנהליםהראלאג"ח ממשלת ישראלבד"ץ העדה החרדית
ביטוח מנהליםכללהלכהבד"ץ העדה החרדית
ביטוח מנהליםמגדלהלכהבד"ץ העדה החרדית
ביטוח מנהליםמנורההלכהבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסתיקי מדדיםבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסאג"ח ממשלת ישראלבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסמניותבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסמניות ואג"חבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסמניות ואג"ח ממשלתיבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסמניות ואג"ח ללא מט"חבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנססל+קרנות כשרותבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסקרנות כשרותבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנססל+קרנות כשרות ללא מט"חבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלאקסלנסרבאלאנסבד"ץ העדה החרדית
תיק השקעות מנוהלהפניקסהלכהבד"ץ העדה החרדית
(*) כשרות גלאט הון מבוססת על היתר עיסקא פרטי. אופן החיתום על היתר עיסקא פרטי הוא דרך מכשירי 'קהילות', 'נדרים פלוס', או באתר 'היתר עיסקא למהדרין'.

.

.

.

פנסיה השתלמות וגמל כשרות

הוראות למשקיע החרדי

מדיניות גופי הכשרות

קרנות סל כשרות

אגרות חוב כשרות